Dáta sú ropa digitálneho veku

Vývoj spoločnosti sa neustále zrýchľuje. Hlavnou hybnou silou je zavádzanie nových technológií, ktoré obrovskou mierou menia pravidlá podnikania. V minulosti dominovalo zlato ako najvzácnejšia komodita na trhu. Zlato bolo postupne nahradené ropou a dnes sa do popredia dostávajú dáta, ktoré sa označujú za „ropu digitálneho veku“. Počas dňa generujeme množstvo dát z používania internetu, sociálnych sietí, mobilných zariadení, a tým zanechávame digitálne stopy nášho správania a zvykov. Sú to dáta, ktoré majú pre firmy a obzvlášť pre retail obrovskú hodnotu. Spoločnosť Amazon v septembri tohto roku dosiahla trhovú kapitalizáciu viac ako 1 bilión USD, pretože dokonale využíva potenciál dát, ktoré jeho zákazníci generujú používaním služieb Amazonu. To je jasný signál, že dáta a ich využitie v podnikaní budú naďalej dominovať v oblasti shopper marketingu. Príchodom internetu a mobilných zariadení sa rapídne zvyšuje objem dát i počet dátových zdrojov, ako napríklad zákaznícky systém, e-shop, sociálne siete, počítadlá zákazníkov, shopping aplikácie a mnohé ďalšie. Obdobie big data predstavuje veľkú výzvu pre retail – „transformovať big data na hodnotné informácie“. Riešením nie je iba kvalitný business intelligence nástroj, ale rovnako analýza kvality vstupných dát, očistenie a normalizácia dát a, samozrejme, výber vhodných metrík pre nastavenie reportingu. Každý krok má svoj zmysel, aby na výstupe boli správne a hodnotné informácie. V praxi sme sa už stretli s firmou, ktorá vytvorila 100 reportov, ale reálne používali iba 10 z nich. KPI ukazovatele a pokročilá analytika s dôrazom na predikcie a machine learning bude naďalej dominovať vo svete big data. Personalizácia zákazníkov Vedieť, čo si zákazník kúpi, kedy a pri akej cene, je dnes už bežné. V praxi vidíme, že veľa firiem zaviedlo vernostný program, ale iba veľmi malá časť dokáže nastaviť cielenú komunikáciu so zákazníkmi. Väčšinou sa to skončí pri masovom mailingu, v lepšom prípade aspoň s oslovením vaším menom v úvode e-mailu, čo vôbec nemôžeme považovať za cielenú komunikáciu či personalizáciu zákazníka. Personalizácia je cielenie na konkrétneho zákazníka alebo skupinu zákazníkov, ktoré majú spoločné atribúty na základe ich historických nákupov online i offline. Viete si predstaviť, že vám e-mailom príde nová kolekcia topánok, ktoré ste si kúpili pred rokom, alebo v predajni pri nákupe vám asistent predaja dokáže poradiť vašu konfekčnú veľkosť či ponúknuť obľúbenú kolekciu podľa vašich historických nákupov? Nestačí sa spoliehať na priemernú konverziu, niekde medzi 0,5 – 2 % pri mailing kampani. Zákazníkov iba nahneváme, že ich spamujeme nepotrebným obsahom. Dnes je rozhodujúca ponuka šitá na mieru zákazníka podľa jeho preferencií a nákupných zvyklostí. Ak si niekto kupuje prémiový tovar, prečo mu posielať akcie na výpredaje a, naopak, ak niekto cielene kupuje iba akciové ponuky, tak je to ideálny zákazník pri výpredajoch starých zásob alebo minulých sezón. Naším odporúčaním je segmentácia zákazníkov podľa RFM (recency, frequency, monetary) analýzy. Zákazníci sa rozdelia do skupín podľa 3 kritérií: • kedy naposledy u vás nakúpili, • frekvencia nákupov, • hodnota nákupov v eurách. Výsledkom je segmentácia do zákazníckych skupín, ako napríklad champions, lost, sleepers, loyal, price sensitive, churners a ďalšie, s ktorými viete presne cielene komunikovať. Cieliť až na úroveň individuálneho zákazníka podľa jeho unikátnych preferencií je v súčasnosti veľmi zriedkavé. Príkladom je spoločnosť Nestlé, ktorá zavádza nový program personalizácie stravovania pre zákazníkov v Japonsku. Na základe analýzy dát z DNA testov a fotiek jedál, ktoré zákazníci konzumujú, vypracuje Nestlé program na mieru pre každého zákazníka s cieľom zlepšiť jeho zdravie a dlhovekosť. Celkom zaujímavý paradox, keďže Nestlé je gigant v oblasti cukroviniek, nám ukazuje, ako sa firma dokáže preorientovať podľa správania zákazníkov či spoločenských trendov. Automatizácia procesov Tento ďalší faktor shopper marketingu sa neustále zdokonaľuje. Veľa firiem už dokáže automatizovať procesy objednávok a dodania tovaru do skladov či predajní. V praxi to znamená, že buď dodávateľ priamo vidí stav skladu svojho odberateľa a automaticky doplňuje tovary, alebo odberateľ má nastavený algoritmus kontroly stavu zásob a odosielanie automatických objednávok dodávateľom. Tento mechanizmus je bežný pre B2B segment. Avšak postupne sa presúva aj do segmentu B2C. Viete si predstaviť, že vám niekto analyzuje váš šatník, vaše historické nákupy oblečenia a odevov a poradí vám, čoho sa máte zbaviť? Zvláštne porovnanie, ale presne túto požiadavku majú na nás mnohé retailové firmy, a to optimalizovať ich skladové zásoby. V blízkej budúcnosti budeme používať smart chladničky, ktoré automatizovane objednajú potraviny podľa našej aktuálnej spotreby. Takže šatník zatiaľ nie je in, ale chladnička áno. Trend automatizácie sa bude rozširovať, pretože koncový zákazník by najradšej mal tovar po objednávke okamžite doma. Amazon posúva automatizáciu ešte o level vyššie, pretože nesleduje iba aktuálny stav tovarov, ale predpovedá budúce objednávky. Vďaka prediktívnej analýze správania svojich zákazníkov a ich digitálnej stopy distribuuje konkrétne tovary do skladov čo najbližšie k potenciálnym zákazníkov ešte skôr, ako si tento tovar objednajú. Rýchlosť vybavenia zákazníka a pohodlnosť pri nakupovaní rozhodujú, kde zákazníci budú míňať svoje peniaze. Omnichannel prístup k zákazníkovi Áno, poznáme ho už dlhšie, napriek tomu je stále trendy v shopper marketingu. Byť prítomný na viacerých kanáloch predaja od e-shopu cez kamennú predajňu až po sociálne siete dnes už nestačí. Zákazník používaním mobilných zariadení dokáže rýchlo prechádzať medzi online a offline kanálom, na čo musí obchodník reagovať zavedením omnichannelu. To znamená prepojiť všetky kanály do jedného celku, použiť jednotný vizuál, rovnakú marketingovú komunikáciu a synchronizovať dáta zákazníkov. Zo stretnutí s retailovými spoločnosťami vieme, že mnohé nemajú zvládnuté prepojenie medzi onlinom a offlinom. Ak sa zákazník registruje do vernostného klubu v kamennej predajni, príde domov a chce sa prihlásiť do e-shopu, systém ho nevie identifikovať a musí sa znova registrovať online. Možno máte šťastie a zákazník sa predsa 2x registruje. Potom máte problém v dátach, lebo máte 2 registrácie a 1 zákazníka. A to ešte nie je omnichannel, iba prepojenie online a offline kanála. Predstavte si situáciu, že zákazník si vo vašom e-shope vyberie napr. parfum a vloží ho do online košíka. Pred kúpou sa rozhodne ešte navštíviť predajňu a vyskúšať vôňu, ale v predajni si nespomenie na názov parfumu. Čo teraz? Ak je zavedený omnichannel, tak asistent predaja dokáže zákazníkovi poradiť presný názov jeho vybraného produktu pomocou online prístupu ku scorecard zákazníka. Takto vznikajú desiatky podobných situácií, keď zákazníci využívajú viaceré kanály, aby získali informácie o požadovanom produkte. Každý kanál predstavuje informačný tok pre zákazníka a pre obchodníka možnosť predaja. Ich vzájomná integrita je kľúčový faktor súčasných trendov shopper marketingu. Vhodným príkladom omnichannelu je spoločnosť Starbucks a ich kampaň Frappuccino Happy Hour, ktorú komunikujú cez viaceré kanály ako webová stránka, TV reklama, sociálne siete, app Starbucks. Napriek tomu zákazník má jednotný zážitok a rovnakú skúsenosť pri viackanálovej kampani. Samozrejme, vlastnú shopping aplikáciu pre smartfóny si nemôže dovoliť každý retailový obchodník. Obmedzením nie sú iba investície do vývoja, ale aj čas a tím ľudí, ktorý je potrebné vložiť do realizácie celkového vyhotovenia aplikácie. Vhodnou alternatívou pre retailové spoločnosti je marketingová aplikácia Blyss, ktorá spĺňa požiadavky omnichannelu, cielenia na zákazníka dokonca aj podľa jeho geolokácie a tvorba kampaní či limitovaných ponúk s cieľom prilákať zákazníkov do kamenných predajní. Digitalizácia predajní Toto je ďalší rastúci trend v oblasti shopper marketingu. Obchodníci zavádzajú digitálne médiá do kamenných predajní, aby umocnili zážitok pri nakupovaní, poskytli zákazníkom pohodlie a služby nad rámec štandardu. Realizáciu digitalizácie predajne musí zvážiť každý obchodník sám podľa svojich možností s cieľom zlepšiť proces predaja so zákazníkmi. Prvý stupeň digitalizácie predajne je zavedenie reklamných vizitiek a spotov na LCD monitory, tablety či digital signage. Ďalší stupeň digitalizácie je ponúknuť zákazníkom interaktivitu so zariadeniami, kde môžu vyplniť registráciu do vernostného klubu, dať spätnú väzbu predajni či personálu alebo si vyhľadať konkrétny tovar. V ideálnom prípade môže tento tovar zákazník aj priamo cez digitálne zariadenie objednať, ak nie je v predajni. Všetky spôsoby sú už dostupné pre slovenský retail. Inšpirácie môžeme hľadať v zahraničí, kde veľa značiek súperí o pozornosť zákazníkov. Marks & Spencer zaviedol koncept e-boutique, ktorý ponúka virtuálny šatník. Zákazník si prostredníctvom dotykovej obrazovky môže prezrieť detailné foto produktov i video pre vizuálnu predstavu oblečenia pri bežnom nosení. Následne si tento produkt môže okamžite objednať. Austrálska fashion spoločnosť General Pants zaviedla do svojich predajní interaktívne zákaznícke kiosky (tablety). Ide o zariadenie, ktoré kombinuje svet hudby, módy a sociálnych médií. Zákazník si môže vybrať pesničku, ktorá sa začne hrať priamo v celej predajni, a zabávať sa pri nakupovaní. Jednotlivé módne kúsky môže na sebe odfotografovať a naživo zdieľať s ostatnými používateľmi kiosku, ktorí mu dajú feedback v podobe Like. Na jednej strane je zákazník ponorený do zážitkového nakupovania, zábavy, obľúbenej hudby a „poradcov“ módy v podobe iných zákazníkov a na druhej strane spoločnosť General Pants získava masívnu online reklamu pri zdieľaní cez sociálne siete a určite hodnotné informácie o tom, čo si zákazníci skúšajú, čomu dajú Like a čo na záver aj reálne kúpia. Tieto oblasti budú dominovať v trendoch shopper marketingu. Mnohé z riešení môžu pre obchodníka vyzerať náročné na implementáciu, avšak nie je dôležité kopírovať konkurenciu, ale zapojiť kreativitu a nájsť vhodné riešenia, ktorý prinesú zákazníkovi pohodlie, jednoduchosť a zábavu pri nakupovaní. Aj náročné riešenia vie zvládnuť slovenský retail, máme na to ľudí i technológie.

Scroll to Top

Prístup na demo reporty

Vyplňte vaše firemné údaje a obratom vás kontaktujeme.
Následne vám pošleme prístup na DEMO reporty alebo vám osobne v 20min prezentujeme produkt Power BI.